Առաջատար

Մաթեմ

Արտահայտիր
1տ 3ց 13կգ=1000 + 300 + 17=1317
2 6 3=2000+600+30=2630
1 օր 8ժ=24+8=32

համեմատիր
4օր 3ժ < 11օր 2ժ

219 2×500:4+(2100-350)=2000

Սասունցի Դավիթ

1.Նկարագրիր Ձենով Օհանին:

2.Նկարագրիր գառնարած Դավթի հագուստը:

 

5..Վերնագրիր 5-րդ և 6-րդ հատվածները։

5-Կինը ջղայնացավ                    6-Սասունցի Դավիթի գործը

Кем хачу стать я

Я хачу стать програмистом  или актером. Вапшета  я хочу выбрать професию Хороший человек. Для каждва профессий  в первую очередь нужна  иметь мозг,многа читать и хотеть чемта добится.Я хочю саздать робот и  для етого нужна детали из которих будем строит робот. Лего или жлеза,гайки, шуруби,батарейки,мозг-кампютор,мосла и так далие.

English

1.Մեր քաղաքը ամենալավն է։

Wer city best.

2.Կառույցը շատ ընդարձակ է։

Building are very wide.

3.Ես օգտագործում եմ իմ նոթբուքը։

I use my notebook.

4.Լողավազանը շատ ընդարձակ է։

Swimming  pool  very wide.

5.Ես ունեմ շատ դասընկերներ։

I have many  classmate.

6.Իմ դասընկերները և ես  սովորում ենք տաարբեր առարկաներ։

My  classmate  and i study differnt subject.

7.Իմ դպրոցը կոչվում է Նոր դպրոց։

My school is called Now school.

8.Իմ դպրոցը կոչվում է Արևելյան դպրոց։

My school is called Eastern school.

9.Ես շատ եմ սիրում ճամփորդել։

I very love travel․

10.Իմ դասընկերները և ես ճամփորդում ենք մեր ուսուցիչների հետ։

My classmate and i travel wer tichers.

 

 

Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

338  Հայկ-25տետր 2օրագիր

1տետր-80դր

1օրագիր-4 անգամ շատ

վճարեց 5000դր

մանր-՞

լուծում 80x4x2=640  25×80=2000+640=2640  5000-2640=2360

340 2մեքենա միասին կար-8տ 800կգ

I-ից  II մեքնան -350 կգ

յուր -՞

լուծում 8 800=8×1000+800=8800:2=4400+350=4750  4400-350=4050

Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

332  8560։8=1070  1070×8=8560  5607:7=801 801:7=5607

332  4995:9=555  555×9=4995

333   42560:70=608  608×70=42560

335 36օր  10ժ -6օր 18ժ =35օր  34ժ -6օր 18ժ=29օր 16ժ      22ժ 30ր — 4ժ 33ր =21ժ 90ր — 4Ժ 33ր =17ժ 57ր

 1. Կատարի՛ր բաժանումը և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով
 • 7206 : 6 =1201  1201×6=7206
 • 1260 : 9 =140   140×9=1260
 • 15732 : 23 =684  684×23=15732
 • 21280 :16 =1330  1330×16=21280
 1. Բազմապատկումով ստուգի՛ր՝ ճիշտ է արդյոք կատարվել բաժանումը:
 • 9240 :70 =132  132×70=9240
 • 71600 : 40 =1790  1790×40=72200
 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.
 • 2760 : 12 – 500 x 25 : (324 + 176)=2735
 • 25600 : (100 — 60) x 55 -55=35145
 1. Հաշվի՛ր
 • 32 օր 10 ժ – 6 օր 14 ժ=620
 • 12 ժ 30 ր – 4 ժ 45 ր=465
 • 27 ր 5 վ – 6 ր 20 վ=1245
 • 9 օր 16 ժ – 8 օր 30 ժ=10

Բազմապատկման ստուգումը բաժանումով

314  853 x 8=6824  6824:853=8   583 x 20=11660   11660:20=583

315  525 x 70=36750  36750:525=70   815 x 35=30155  301525:37=815

317 24օր-18ժ=23օր 6ժ

 1. Կատարի՛ր բազմապատկումը և արդյունքը ստուգի՛ր բաժանումով:
 • 723 x 6 =4338   4338:6=723
 • 126 x 90 =11340   11340:90=126
 • 811 x 65 =52715   52715:65=811
 • 621 x 920 =571320  571320:920=621
 1. Բաժանումով ստուգի՛ր՝ ճիշտ է արդյոք կատարվել բազմապատկումը:
 • 715 x 40 = 28600    28600:40=715
 • 624 x 42 = 26208    26208:42=624
 1. Կատարի՛ր գործողությունները.
 • 12 տարի – 6 ամիս=12×12-6=138
 • 6 դար – 28 տարի=6×100-28=572
 • 5 ժ 12 ր – 52 ր=5×60+12-52=2605
 • 5 տարի 2 ամիս – 8 ամիս=5×12+2-8=54

4. Հայկուհու և Արմենուհու մտապահված թվերի տարբերությունը 400 է, իսկ գումարը՝ 1000 : Ո՞ր թվերն են մտապահել նրանք:

300+700=1000  1000-700=300

Create your website at WordPress.com
Get started